Het bedrijf

Batenburg BV | Bouw en Ontwikkeling

Bouw

Batenburg Bouw en Ontwikkeling is een bouwbedrijf dat een veelheid aan werkzaamheden voor u kan verrichten. Ons bedrijf kenmerkt zich al ruim 150 jaar door een flexibele inzetbaarheid van vakmensen in de bouwnijverheid en het leveren van maatwerk.

Batenburg BV | Bouw en Ontwikkeling

Ontwikkeling

Batenburg Bouw en Ontwikkeling ontwikkelt woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen, zowel zelfstandig als in samenwerking met een opdrachtgever. Vastgoed Batenburg heeft reeds vele jaren ervaring in het ontwikkelen van diverse bouwprojecten.

Batenburg BV | Bouw en Ontwikkeling

Vastgoedexploitatie

Regelmatig komt het voor dat wij in eigen beheer huisvesting realiseren voor en in overleg met een toekomstige gebruiker. Vooraf worden belangrijke randvoorwaarden overeengekomen, zoals onder andere stichtingskosten, aanvangshuur en looptijd huurcontract.

Batenburg BV | Bouw en Ontwikkeling

Kwaliteit en veiligheid

In het streven naar continue verbetering werkt Batenburg Bouw en Ontwikkeling met een kwaliteitsmanagementsysteem waardoor het verbeteren en optimaliseren van processen is geïntegreerd binnen de organisatie.

Batenburg BV | Bouw en Ontwikkeling

Samenwerken

De bedrijfsfilosofie binnen Batenburg Bouw en Ontwikkeling is gericht op samenwerken. Samenwerken met eigen medewerkers, met opdrachtgevers, met onderaannemers en leveranciers.

Batenburg BV | Bouw en Ontwikkeling

Sponsoring

Wij sponsoren diverse verenigingen in de regio. Dit doen wij niet alleen om onze naamsbekendheid te vergroten, maar ook omdat wij het verenigingsleven belangrijk vinden.